Vällkommen till mina hemsidor

Jag har varit intresserad av nordiska och svenskspråkiga ärenden långa tider. I skolan skrev jag om den finlandssvenska poeten Edith Södergran. Dikten “Landet som icke är” hade en mycket stor betydelse i mitt liv. Varför det var just Edith Södergran, kommer jag inte ihåg.

I riksdagen har jag i över 30 år varit bl.a. i Nordiska Rådet, som ordförande i social- och hälsovårdutskottet, arbets- och jämlikhetsutskottet och som bäst är jag ordförande i ekonomiutskottet. Under 1997-99 arbetade jag som 2:a finansminister och var ordförande i Europeiska investeringsbanken 1998. Jag har haft mycket samarbete med svenska politiker och näringslivets ledning inom bank-, energi – och ekonomisektorn.

De nordiska länderna behöver nu alltmer samarbete i näringslivet, inom olika politiska frågor och i kulturlivet . I sport betyder samarbete tävlingar oss emellan. Jag är mycket ivrig att delta i allslags sport. I kulturen är Lahtis Diktmaraton, musik och teater en del av mitt liv.

Jouko Skinnari

e-mail:jouko.skinnari@eduskunta.fi

Facebook jouko skinnari
Facebook jouko skinnari 2011

Kommentointi on suljettu.